Vés al contingut

Per què és important l’autoconeixement en un procés d’orientació professional?

Orientació

Un bon autoconeixement és important per iniciar un procés d’orientació professional.

  1. Ajuda a identificar els interessos i les habilitats: L’autoconeixement ajuda a les persones a comprendre les seves preferències, interessos i habilitats, el que pot ser fonamental en la identificació d’oportunitats professionals que encaixin amb les seves necessitats i motivacions.

  2. Millora la presa de decisions: Saber quines són les pròpies prioritats, valors i objectius pot ajudar a les persones a prendre decisions més informades sobre la seva trajectòria professional. Si una persona es coneix a si mateixa, és més probable que prengui decisions que estiguin alineades amb els seus objectius.

  3. Augmenta la confiança: L’autoconeixement pot ajudar a les persones a sentir-se més segures i confiades. Si una persona té clar quines són les seves fortaleses i identifica les seves limitacions, és més probable que tingui una sensació de control sobre la seva vida i el seu rol professional.

  4. Permet dissenyar un itinerari formatiu alineat a les habilitats i interessos: L’autoconeixement ajuda les persones a triar el camí formatiu que potenciï les seves habilitats i reforci les seves limitacions. Invertir els recursos de manera òptima permetrà donar resposta a les demandes presents i als reptes futurs de la professió.

  5. Redueix la insatisfacció laboral: Si una persona tria el seu camí professional tenint en compte les seves pròpies necessitats, interessos i motivacions, és més probable que triï un recorregut professional que els proporcioni una satisfacció personal.