Vés al contingut

Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes

Els plans d’igualtat, entesos com a processos d’incorporació transversal de la perspectiva de gènere, constitueixen un instrument clau per implementar mesures que garanteixen la igualtat de tracte i la no discriminació per motius de gènere.

Des d’UCF, ens comprometem amb els objectius d’eliminació de desigualtat i apostem per sensibilitzar i conscienciar, mitjançant la formació, a totes i tots els professionals sobre la necessitat de trencar amb vells estereotips de gènere i fer veure la importància que té per a totes nosaltres aconseguir la igualtat.

Considerem necessari implantar accions positives dins les institucions que integrin les diferents Àrees d’aplicació que abasta el Pla d’Igualtat, amb l’objectiu de:

  • Evitar qualsevol classe de discriminació laboral per raons de gènere.
  • Afavorir la igualtat de tracte i d’oportunitats per a les persones que formen part de les plantilles de qualsevol organització.
  • Aconseguir que s’apliqui de forma efectiva el principi d’equitat.
  • Aprofitar el talent de totes les persones sense que es produeixin biaixos de gènere.

Els nostres programes afavoreixen un marc conceptual comú al voltant de la igualtat de gènere a les organitzacions.

 

Vols saber com podem ajudar-te?

Des d’UCF oferim solucions personalitzades de formació que donen resposta als reptes i necessitats de la teva organització i dels teus equips professionals, més enllà d’aquestes formacions podem dissenyar solucions a mida adaptades a la teva realitat.