Vés al contingut

Projecta’t 2023: el programa d’orientació professional 100% subvencionat

Orientació

Des d’UCF iniciem el programa d’orientació professional Projecta’t 2023, 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. A través d’aquest programa es duran a terme actuacions d’orientació  i de prospecció adreçades a persones treballadores al sector salut i social amb la finalitat de dissenyar el seu pla de millora professional, establir objectius professionals i formatius i elaborar un pla d’acció relacionat.

Entenem l’orientació  com l’instrument bàsic per l’adquisició d’eines i recursos per a la presa de decisions en relació amb la trajectòria i l’objectiu professional. L’orientació cal dur-la a terme al llarg de la vida de les persones, tenint en compte les seves capacitats, interessos, preferències, aspiracions i motivacions i, en definitiva, el seu moment vital per desplegar el seu talent. Aquestes sessions permetran a la persona orientada obtenir una anàlisi competencial completa, destacant les seves habilitats, i concretar objectius de millora pel seu desenvolupament professional.

L’orientació professional és un procés flexible i dinàmic que aporta un valor afegit al desenvolupament i millora dels professionals, tant a nivell individual com per a les organitzacions. A nivell organitzacional, el procés permetrà identificar oportunitats de millora dels equips, el treball de competències transversals i un acompanyament en la transferència dels aprenentatges.