Vés al contingut
Conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei de regulació de l’eutanàsia
Lloc
Campus virtual d'UCF
Modalitat
En línia tutoritzat
Idioma/es
Català
*Cal pertànyer a l'àmbit d’Atenció primària de Catalunya per accedir-hi!

Subvencionat

Aquesta campanya ha estat finançada amb càrrec dels fons del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España aprovats en el CISNS del 23 de juny del 2023 com a recolzament al Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària.

logos-dpt.salut