Vés al contingut

Seguretat laboral viària

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals assistencials
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Zeladors/ores
Administratius/ives sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ives sanitaris/àries
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Altres professionals assistencials
Professionals no assistencials
Treballadores familiars (del servei d’atenció domiciliaria, SADs)
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
3h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Seguretat laboral viària jpg

Segons les estadístiques que mostra el Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball Afers Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya, els accidents laborals relacionats amb el trànsit representen l’11,45% del total d’accidents de treball durant el període 2009-2015. 

Si ens fixem en la seva gravetat, aquest percentatge s’eleva fins aproximadament el 40% dels accidents mortals a la feina. 

El cost dels accidents laborals és alt en impacte individual i social com en cost econòmic, tant per a les empreses, com pels treballadors, com per al conjunt de la societat. 

Un aspecte important per la disminució d’aquesta sinistralitat és obtenir la implicació del propi treballador, sobretot pel que fa als desplaçaments in itinere.

Per aquest motiu, et presentem un curs sobre seguretat viària en l’entorn laboral, dirigit específicament a treballadors del sector salut i social.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Crear una cultura d'empresa que fomenti una mobilitat segura i responsable. 

 • Sensibilitzar les persones treballadores sobre la magnitud del problema dels accident de trànsit en l'entorn laboral. 

 • Proporcionar als treballadors pautes bàsiques per a la prevenció dels riscos associats a la mobilitat al lloc de treball.

   

Contingut
 1. Accidents de trànsit en l'entorn laboral o Què és un accident laboral de trànsit? 

  • Conseqüències dels accidents de trànsit en l'entorn laboral 

 2. Factors de risc relacionats amb: 

  • Els desplaçaments durant la jornada laboral 

  • L'organització i gestió dels desplaçaments in itinere 

  • La mobilitat 

  • La conducció 

  • El conductor 

  • El vehicle o La via i l'entorn 

 3. Desplaçaments a peu o en transport públic 

  • El vianant: mesures preventives

    

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per: 

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre la matèria impartida. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar tot el contingut del curs. 

 • Obtenir una nota igual o superior a 7 al qüestionari d’avaluació. 

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.