Vés al contingut

“Els/les TCAIS han d’estar molt més especialitzats en algunes coses” - Maria Lorente

Aprenentatge en salut

En un entorn sanitari en constant evolució, els i les tècniques auxiliars d'infermeria s'enfronten a nous reptes que requereixen noves competències i habilitats per fer-hi front. La digitalització i l'ús de noves tecnologies, així com la necessitat d'humanitzar cada vegada més les cures, fan que aquest perfil professional hagi d'estar molt més especialitzat.

Precisament, en les darreres setmanes va tenir lloc la I Jornada de Tècnics Auxiliars en Infermeria de Girona, organitzada per la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, per compartir experiències entre aquests perfils professionals. Durant la jornada, es va debatre sobre com abordar el paper actual i futur de les TCAI, sobre la formació que reben i repensar el sistema de salut en funció dels rols existents i els nous que estan emergint.

Des d'UCF, hem tingut l'oportunitat d'entrevistar una de les integrants de la segona taula rodona de la jornada, Maria Lorente, cap d'estudis i responsable d'innovació de l'Institut d'FP Sanitària (Institut Bonanova), per parlar sobre com des dels centres d’FP s'enfronten a aquests reptes.

Tal com destaca Maria Lorente, "En el cas dels TCAIS, parlem d'una titulació antiga que no ha sofert cap canvi respecte a la resta de titulacions sanitàries". Això fa que la incorporació de les noves competències que es requereixen en els nous rols de les TCAIS sigui difícil perquè les 1.400 hores de la titulació no són suficients.

Aquesta necessitat d'incrementar el nombre d'hores lectives de la titulació requereix un canvi, no només des dels centres educatius, sinó també des del sistema de salut.