Vés al contingut

El pensament sistèmic en un món líquid

UCF
Aprenentatge en salut

En un món caracteritzat per la immediatesa, sovint busquem solucions ràpides i efectives per atendre els problemes des de les conseqüències més evidents. 

En aquest context, el pensament sistèmic emergeix com una eina que ens permet abordar els reptes i problemes complexos que ens envolten des de l’anàlisi de les arrels i les interconnexions subtils que, sovint, passen desapercebudes en un món en constant evolució.

A través d'aquesta perspectiva, podem arribar a comprendre com totes les coses estan interconnectades i relacionades, prioritzant la visió global d'un sistema en lloc de les seves parts individuals. Aquest enfocament ens permet adquirir i aplicar tècniques per comprendre els sistemes de forma holística per trobar solucions més profundes i creatives.

L'expert en la matèria, Pere Juarez, professor d’emprenedoria i innovació a la Universitat de Barcelona, afirma que “Tot està interconnectat; vivim en un mon líquid".

Visualitza el següent vídeo on Juarez explica com entendre i aplicar les propietats i principis del pensament sistèmic en la resolució creativa de problemes. 

El pensament sistèmic també destaca la importància del treball en equip per establir una visió compartida d'un sistema i abordar els problemes des de perspectives diverses.

En la preparació de projectes d'innovació, és fonamental compartir les diferents maneres de veure el món que tenen els membres de l'equip, ja que això pot conduir a la identificació de noves alternatives i solucions de manera creativa.