Vés al contingut

Iniciem el projecte de formació de comandaments del Consorci Sanitari de Terrassa

Cas d'èxit

Posem en marxa la tercera edició del projecte de Lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu, un projecte de gran impacte dissenyat a mida per donar resposta a les necessitats dels comandaments del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

 

L'objectiu del projecte de Lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu és el d'acompanyar en el desenvolupament d'una direcció d'equips més eficient, innovadora i orientada a resultats, consolidant un estil de lideratge transformador entre els propis comandaments del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).
 

Fins a la data, més de 45 comandaments, procedents de diverses àrees, tant assistencials com no assistencials, han superat amb èxit aquest programa, consolidant la seva reputació.

Aquest itinerari modular, que es desenvolupa en modalitat presencial durant un any acadèmic (d'octubre a juny), compta amb diversos mòduls dedicats a temes com lideratge, gestió del temps, innovació i salut digital, entre d'altres. El professorat, que combina experts de l'àmbit de la salut i social del CST i d'Unió Consorci Formació (UCF), proporciona una formació i acompanyament excepcional durant aquest viatge d'aprenentatge.

Orientat a la implementació del pla estratègic del CST, aquest programa compta amb el desenvolupament d'un projecte d'aplicació directiva, en què els participants treballen amb la guia i mentoria de professionals interns del CST i l'orientació metodològica d'UCF. Al finalitzar el programa, cada participant té l'oportunitat de presentar el seu treball davant d'un jurat mixta que l'avalua.

Després d'haver completat amb èxit aquesta formació, els participants reben una titulació universitària expedida per la Fundació Universitària del Bages, adscrita a la UManresa.

CST-comandaments-itinerari

Aquest any, donem la benvinguda a 24 nous participants, amb una representació àmplia de diverses àrees assistencials, com són l'atenció primària, hospital, sociosanitària i salut mental, així com altres direccions transversals no assistencials.

Des d'UCF, creiem en el compromís de la formació contínua i l'acompanyament als professionals com a palanca de canvi per assolir els reptes estratègics de les organitzacions de la salut i social.

Agraïm a la Direcció i l'equip de formació del CST, que han posat totes les seves expectatives en aquesta nova edició.