Vés al contingut

Actualització en cures auxiliars d'infermeria

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Zeladors/ores
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Terapeutes ocupacionals
Altres professionals assistencials
Gerocultores de residències de gent gran, Tècnics de radiologia i similars
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació

L'emergència sanitària provocada per la crisi de la COVID-19 va obligar a prendre mesures excepcionals per fer front a la situació de pandèmia. Les necessitats del moment van forçar a una reorganització dels i les professionals de la salut, provocant un canvi dels seus rols i de les seves dinàmiques habituals.

La situació va obligar a molts d'ells i elles a sortir de la seva zona de confort.

Durant l'estat d'emergència, els i les Tècniques en Cures d'Auxiliar d'Infermeria (TCAI) han estat un suport essencial per poder planificar, executar i avaluar les cures d'infermeria, donant valor a diferents tasques dutes a terme durant el procés assistencial.

L'objectiu de la professió implica promoure la salut i prestar a les persones ateses una assistència multidisciplinària i unes cures de qualitat, humanes i segures. El coneixement i l'experiència són imprescindibles per desenvolupar les competències necessàries per poder complir aquest propòsit, que inclouen els aspectes de saber, saber fer i saber ser.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Actualitzar els coneixements dels i les auxiliars d’infermeria hospitalària per tal de dotar-los d’eines, recursos i tàctiques a l’hora d’atendre les persones.

 • Aportar una visió actual del rol dels TCAI en l’àmbit hospitalari.

 • Conèixer el paper dels TCAI dins d’un equip multidisciplinari.

 

Contingut
 1. Introducció a les cures auxiliars d’infermeria

  • Concepte assistencial

  • Acollida del pacient i recollida de dades

  • Humanització de l’atenció sanitària

  • Qualitat i seguretat del pacient

 2. Habilitats socials

  • Les habilitats socials

  • La comunicació

  • La comunicació terapèutica

  • L’empatia

  • L’escolta activa

  • L’assertivitat

  • La mediació de conflictes

 3. La cura de la pell

  • La higiene del pacient

  • Les úlceres per pressió

  • Cures generals

 4. Cures auxiliars de catèters, sondes, ostomies i drenatges

  • Catèters

  • Sondes

  • Drenatges

  • Ostomies

 5. Cures auxiliars en l’administració de medicació

  • Els medicaments

  • Administració dels medicaments

 6. Cures auxiliars en la nutrició

  • La nutrició

  • La nutrició oral (NO)

  • La nutrició enteral (NE)

  • La nutrició parenteral (NP)

  • Les dietes hospitalàries

 7. Intervenció de l’auxiliar en la prevenció de la infecció nosocomial

  • Introducció a les infeccions nosocomials

  • Infeccions nosocomials més freqüents

  • Programa de control d’infeccions

  • Precaucions estàndard

  • Aïllaments hospitalaris

 8. El pacient crònic complex (PCC)

  • L’envelliment i el pacient crònic complex

  • Valoració geriàtrica integral

  • Síndromes geriàtriques

  • Cures auxiliars al pacient crònic complex

 9. Cures bàsiques en l'atenció pal·liativa

  • Introducció a les cures pal·liatives

  • Cures auxiliars en el control de símptomes

  • El dolor

  • L’agonia

  • La comunicació i la informació

  • Conflictes ètics al final de la vida

  • El dol

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.