Vés al contingut

Conceptes bàsics sobre l'eutanàsia per a professionals que no participen directament en el procés

Característiques del curs

Adreçat a

Altres facultatius/ives (LOPS)
TCAIs
Zeladors/ores
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Administratius/ives sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ives sanitaris/àries
Especialment adreçat a Admistratius i Administratives sanitàries
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Cal pertànyer a l'àmbit d’Atenció primària de Catalunya per accedir-hi!
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
conceptes-bàsics-eutanàsia-professionals-no-procés

Aquesta acció formativa contribueix a la difusió dels aspectes clau de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia (LORE), per tal de garantir-ne el coneixement i aplicació pràctica dels seus principis legals i tècnics.

La finalitat d’aquest curs és aportar coneixements bàsics sobre la LORE i el seu desenvolupament i implementació a aquells professionals que, per la seva posició dins del sistema de salut, són sovint la porta d’entrada de les consultes dels usuaris. Així, el curs cobreix aquesta necessitat d’informar i orientar des del coneixement a totes aquelles  persones que demanen informació sobre la prestació d’ajuda per morir (PRAM).

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Conèixer els aspectes generals de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia, tant des del punt de vista normatiu com de model de pràctica assistencial i procediment d’aplicació.

Objectius específics:

 • Conèixer els supòsits i els requisits legals i tècnics que contempla la Llei de regulació de l’eutanàsia (LORE). 
 • Familiaritzar-se amb el procediment d’aplicació, els professionals que hi intervenen i els seus rols, i els terminis establerts per la llei del dret del pacient a la prestació d’ajuda per morir (PRAM). 
 • Comprendre la fonamentació ètica del dret del pacient a la prestació d’ajuda per morir i el paper de l’autonomia del pacient en les decisions de final de vida.
 • Ser capaç de donar a les persones interessades en el Document de Voluntats Anticipades (DVA) tant informació al respecte com suport per a la seva elaboració.

 

Competències i habilitats

En aquesta formació es pretén que, més enllà dels perfils directament implicats en la prestació d’ajuda per morir (metges i infermeres), qualsevol professional de l’àmbit de la salut disposi d’un coneixement suficient per assessorar, facilitar i acompanyar aquelles persones que sol·liciten informació sobre el procés d’eutanàsia i els tràmits per posar-lo en marxa.

 • Requisits legals i tècnics.
 • Gestió de cas.
 • Treball en equip.
 • Visió sistèmica.

 

Contingut

Mòdul 1. Ètica, legislació i rols professionals

 • Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia (LORE)
  • Supòsits d’aplicació
 • Procediment d’aplicació
  • Accions clau i terminis de la PRAM (PRestació d’Ajuda per a Morir)
  • Principals rols dels professionals implicats en la PRAM
  • Obligatoris per llei
  • Obligatoris en tot procediment
  • Recomanables o necessaris en alguns casos
 • Aspectes ètics
  • Canvis en la relació metge-pacient al final de la vida
  • Conceptes clau en l’abordatge de final de vida
  • Algunes fal·làcies sobre l’eutanàsia
  • L’objecció de consciència
  • L’acompanyament per part dels professionals sanitaris i no sanitaris
 • Suport en l’elaboració del Document de Voluntats Anticipades (DVA)
  • Com podem ajudar a redactar el DVA
  • Informació específica per a les persones que vulguin ser donants
  • Registre del DVA
  • On podem trobar el DVA i consultar-lo

Mòdul 2. Actuació pràctica

 • Model d’atenció
  • Atenció centrada en el pacient
 • La prestació d’ajuda per morir: pas a pas
  • Introducció al procés
  • Primera sol·licitud
  • Posada en marxa del procés deliberatiu
  • Segona sol·licitud
  • Intervenció del metge consultor
  • Verificació de la CGAC
 • Els darrers dies
  • Planificar el moment de la prestació
  • Tenir cura de la família i dels professionals
  • L’administració de fàrmacs
  • Després de la mort
  • El certificat de defunció
  • Els documents primer i segon
 • Situacions especials en la prestació d’ajuda per morir
  • Descripció de les situacions especials més habituals
  • Experiència del primer any d’aplicació de la LORE a Catalunya
 • La plataforma PRAM
  • Aspectes bàsics de funcionament de la plataforma PRAM
  • Documents necessaris en algunes circumstàncies

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, amb els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final del curs, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Aquest projecte és una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Unió Consorci Formació (en representació de la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya).

El projecte ha estat finançat amb càrrec dels fons del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España aprovats en el CISNS del 23 de juny del 2023 com a suport al Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària.

logos-dpt.salut