Vés al contingut

Seguretat del professional en l’atenció i mobilització de pacients

Característiques del curs

Adreçat a

Zeladors/res
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Seguretat del professional en l’atenció i mobilització de pacients

La mobilització dels i les pacients és una de les tasques principals que desenvolupa la figura de l’auxiliar sanitari en el seu dia a dia.  Entre les mobilitzacions podem trobar qualsevol operació de transport o de suport per part d'una o de més persones de l’equip d’atenció hospitalària.

Aquest curs té com a objectiu principal traslladar-te els coneixements i les habilitats necessàries per a la mobilització dels pacients, d’«èxitus», d’amputacions i de fetus tant en l'accés com en les unitats d'hospitalització d'un centre sanitari, sota la supervisió del personal responsable.

Finalment i més enllà del coneixement tècnic també et volem proporcionar les eines bàsiques per a una comunicació humanitzada i amb perspectiva de gènere, ja que l’objectiu principal és posar les persones al centre de la nostra atenció.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Proporcionar eines i coneixement que afavoreixen l’autocura del professional zelador des d’una visió holística: emocional i física i considerant les mesures de prevenció relacionades amb les funcions pròpies 

Objectius específics:

 • Conèixer i adquirir habilitats en la mobilització de pacients com activitat i pràctica habitual en l’entorn sanitari i sociosanitari. 

 • Conèixer metodologies específiques així com procediments tècnics en l’atenció i intervenció de pacients així com en el trasllat de material relacionat amb l'assistència als pacients. 

 • Disposar d’eines bàsiques per prevenir els conflictes i poder millorar la relació entre professionals. 

 • Reconèixer la importància del benestar emocional i la prevenció de riscos. 

 • Abordar la pràctica diària amb ètica i cura. 

 • Prendre consciència de la importància de treballar amb seguretat. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. Infeccions nosocomials

  • Aspectes generals sobre prevenció i control de les infeccions nosocomials

  • Mesures generals de prevenció de les infeccions nosocomials. (inclou tema aïllaments)

  • Mesures específiques de prevenció de les infeccions nosocomials

 • Mòdul 2. Higiene hospitalària

  • Coneixements generals sobre higiene hospitalària

  • Desinfecció i esterilització

  • Circuit de esterilització

  • Conèixer un material o identificar un material estèril

 • Mòdul 3. Residus

  • Gestió de residus sanitaris i classificació

  • Tipus de grup per classificar els residus sanitaris

  • Criteris de classificació

  • Documents confidencials per a destruir

 • Mòdul 4. Habilitats relacionals

  • Equips multidisciplinars: rols i funcions dels membres

  • Autoconeixement: gestió emocional

  • Comunicació amb professionals

  • Situacions complexes: actituds

 • Mòdul 5. Prevenció de conflictes

  • Introducció a la gestió de conflictes en l' entorn sanitari

  • Identificació dels tipus i causes més comunes de conflictes

 • Mòdul 6. Estils d’afrontament 

  • Estils d'afrontament davant dels conflictes

   • Reflexió sobre el propi estil habitual de resposta

   • Efectes positius i negatius dels diferents estils

  • Pràctica de respostes assertives

 • Mòdul 7. Mobilització de pacients amb/sense productes de suport

  • Introducció als productes de suport

  • Productes de suport manuals i les seves maniobres

  • Productes de suport monitoritzats

  • Mobilització sense suport

 • Mòdul 8. Suport a l’assistència

  • Saber valors de constants vitals

  • Trasllat de crítics. Risc del pacient

  • Identificació de situacions de risc per detectar una complicació o un problema greu. Situacions d'alarma, mínims coneixements sobre constants vitals

  • Risc de les lesions cutànies i la seva prevenció

  • Tipologia de lesions cutànies, localització. No produir una lesió que no hi es i quan es té la lesió. Símptomes. Respecte a la situació i al tipus de lesió (olor…) i ser conscients de les dificultats de la situació. Explicar les lesions més importants: Nafres. Us de dispositius auxiliars (coixins, matalassos d'aire, apòsits de pressió...

 • Mòdul 9. Procediments tècnics

  • Tipus de sonda i maneig

  • Ostomies

  • Ser conscient de la dificultat de la situació

  • Bomba PSA

  • Ser conscient del tipus de patologia (ulcera gran)

  • Manipulació de serumteràpia (informació)

  • Altres aparells i dispositius TPN PICOS Drenatges…

  • Contencions

  • Contenció física verbal,

  • Tipus de dispositius i utilització

 • Mòdul 10. Mobilització i trasllat de mostres biològiques

  • Identificar equipament específic i zones de treball (lliteres específiques) Deixar el material preparat (nevera)

  • Conèixer quina mostra necessita nevera. Conèixer el procediment de recollida i transport

  • Conèixer les condicions de transport generals i les específiques per a determinades mostres

  • Protecció de les mostres, sensibilització sobre l'entorn

  • Donar importància en quan a la mostra (conservació…) quin impacte té segons patologia

 • Continguts sostenibilitat o economia verda

  • Continguts al llarg del curs:

   • Gestió de residus

   • Empremta ecològica

   • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS2030

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.