Vés al contingut

Acord per a la Implementació de Formacions en Salut Mental

UCF
pla-director-salut-mental.png

UCF ha arribat a un acord amb el Pla Director de Salut Mental i Addicions del Departament de Salut per dur a terme una sèrie de formacions en l’àmbit de la salut mental. Aquestes formacions abasten diferents nivells assistencials i temàtiques especialitzades de salut mental, i s'estructuren en 3 propostes formatives:

Programa de Col·laboració de Salut Mental i Addiccions amb l’Atenció Primària i Comunitària (PCP)

Des del Departament de Salut, en col·laboració amb la Direcció Estratègica d’Atenció Primària i Comunitària (DEAPiC) i en el marc del Programa de col·laboració de salut mental i addiccions amb l’atenció primària i comunitària (PCP), s’ha dissenyat un pla formatiu que té per objectiu augmentar la capacitat de resposta de l’APiC a les necessitats de les persones en situacions de malestar psicològic i malaltia mental. 

Les accions formatives que es portaran a terme són: Intervenció en crisis, Teràpia Breu Estratègica, Entrevista Motivacional  i Aplicació Protocol Unificat per al tractament transdiagnòstic dels trastorns emocionals. 

pla-director-salut-mental-ucf.jpg

Atenció a la Conducta Suïcida

Des del Departament de Salut, en col·laboració amb el CatSalut, s’ha planificat una formació en Atenció a la conducta suïcida des de tots els nivells assistencials: Atenció Primària i Comunitària, Urgències de Psiquiatria i atenció hospitalària, i des de la xarxa comunitària de SMiA sota el marc del Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC). Aquestes formacions estaran adreçades a tots els perfils professionals tenen cura de les persones en els diferents nivells assistencials. L’objectiu principal de la formació és potenciar les competències i dotar d’eines als professionals sanitaris, dels diferents nivells assistencials, que desenvolupen tasques d’atenció i suport a persones que presenten o tenen major risc de presentar conducta suïcida. També, es persegueix garantir una atenció a la conducta suïcida homogènia, coordinada i basada en l’evidència en tots els àmbits assistencials.

Abordatge Integral dels Trastorns de Conducta Alimentària (TCA)

En el marc del Pla de Millora d’atenció al TCA, s’ha planificat una formació sobre Actualització del maneig clínic dels Trastorns de la Conducta Alimentària, adreçada als professionals de psiquiatria, psicologia clínica, infermeria salut mental, psicologia general sanitària, referents de benestar emocional, treball social, medicina familiar i comunitària, medicina pediàtrica, infermeria familiar i comunitària, infermeria pediàtrica dels CSMIJ, CSMA, Hospitals de Dia,  unitats d’aguts, UTCAs, CAP i CUAP generals d’arreu de Catalunya. 

Aquesta formació té com a objectiu principal capacitar els i les professionals assistencials per millorar l'abordatge i el maneig de les persones amb diagnòstic de TCA i trastorns comòrbids d'acord amb el nou model d’atenció integrat i definir i organitzar per nivells de gravetat l’atenció que s’ofereix a les persones amb TCA. També persegueix afavorir la implementació del model d’atenció esglaonat, afavorint el diagnòstic i l’atenció precoç, integrada, de qualitat i efectiva, així com per millorar l’accés, la resolució i l’equitat dels serveis a la xarxa, i reforçar les actuacions de promoció i prevenció entorn del TCA.