Vés al contingut

Cures auxiliars i maneig del pacient de salut mental

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
Cures auxiliars i maneig del pacient de salut mental

La figura de la TCAI és fonamental en un hospital, ja que és la professional que, conjuntament amb la infermera, s’encarrega de donar resposta a les necessitats més bàsiques del pacient. La seva intervenció dintre de l’equip multidisciplinari contribueix al fet que la resta de professionals actuïn de forma més ràpida i eficaç, la qual cosa repercuteix en un benefici per al pacient. 

Així doncs, aquest curs et proporcionarà els fonaments i coneixements necessaris per una aplicar cures auxiliars sanitàries especialitzades.

Però, més enllà del coneixement tècnic, veuràs com totes les accions van sempre acompanyades de l'aspecte humà, ja que una actitud empàtica és indispensable per posar la persona al centre de la nostra atenció.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Mantenir i millorar les aptituds i competències del personal TCAI en maneig de pacient de salut mental.  

Objectius específics:

 • Millorar la capacitació professional en l’atenció a la persona amb malaltia mental des de un punt de vista integral, aplicant el model de ACP en totes les activitats realitzades. 

 • Actualitzar coneixements i tècniques relacionades amb l’atenció a persona amb malaltia mental. 

 • Conèixer les necessitats bàsiques dels pacients segons patologies.

 • Conèixer les novetats jurídiques i legals relacionades amb l’atenció a persones amb malaltia mental.

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Habilitats especialitzades en atenció centrada en la persona.
 • Habilitats comunicatives.
 • Coneixements tècnics especialitzats.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Concepte salut mental i del pacient mental (1 h)

 • Mòdul 2. Xarxa salut mental (1 h)

  • Dispositius assistencials

 • Mòdul 3. Equip multidisciplinari i relació terapèutica amb el pacient psiquiàtric (2 h)

 • Mòdul 4. Cures del pacient psiquiàtric segons patologies (7 h)

  • Trastorns psicòtics i/o afectius

  • Trastorns de conducta alimentària, d’ansietat

  • Trastorns obsessius-compulsius, patologia dual, demències, delirium

 • Mòdul 5. Àrees d’intervenció (5 h)

  • Activitats de la vida diària

  • Habilitats socials

  • Prevenció de recaigudes

 • Mòdul 6. Crisi i urgències psiquiàtriques (6 h)

  • Risc autolític

  • Contenció mecànica o immobilització terapèutica

  • Contenció ambiental i verbal del pacient agitat

 • Mòdul 7. Estigmatització del pacient mental (2 h)

 • Mòdul 8. Impacte de la malaltia mental a la família (2 h)

 • Mòdul 9. Aspectes jurídics i legals en salut mental (1 h)

  • Drets del pacient psiquiàtric

 • Mòdul 10. Tipus d'ingressos (1 h)

  • Voluntari

  • Involuntari

  • Per ordre d'internament

 • Mòdul 11. Reforma legal (1 h)

  • Incapacitació judicial

  • Conseqüències

 • Mòdul 12. Experiència: NORUEGA, pioner en tractament de la malaltia mental sense medicaments (1 h)

 • Continguts sostenibilitat o economia verda

  • Continguts al llarg del curs:

   • Gestió de residus

   • Empremta ecològica

   • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS2030

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

 • UC_2-2256-11_2: Aplicar cures auxiliars sanitàries especialitzades

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.