Vés al contingut

Curs bàsic en salut mental per a professionals sanitaris

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Fisioterapeutes
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d'especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
Curs_bàsic_salut_mental.jpg

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. En aquest context, el Pla de salut de Catalunya 2021-2025 identifica la salut mental i el benestar emocional com una de les prioritats per a la salut al nostre territori.

Però... realment sabem de què parlem quan parlem de salut mental? Sabem diferenciar el malestar de viure del malestar emocional i distingir-los d'un trastorn mental? Les consultes dels serveis de salut i sociosanitaris s'omplen de persones que parlen de tenir ansietat o d'estar deprimits, però ¿sabem realment en què consisteix un trastorn d'ansietat o un trastorn depressiu?

Aquest curs fa un recorregut per diferents qüestions que seran d’utilitat per als professionals dels dispositius sociosanitaris perquè cadascú, des del seu lloc de treball, sàpiga què pot fer i, sobretot, què no ha de fer per contribuir a la millora de la salut mental de les persones que atén.

Perquè la salut mental és cosa de tots.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Millorar els coneixements i competències generals dels professionals sanitaris sobre l’atenció a persones amb trastorns mentals.

Objectius específics:

 • Preparar els i les participants per tractar i cuidar les persones amb els diferents trastorns que puguin patir.
 • Prendre consciència de la importància de la funció de cada professional en la millora psicosocial del malalt.
 • Conèixer i comprendre les qüestions bàsiques, de medicina general i les tècniques necessàries per dur a terme correctament totes les funcions.
 • Conèixer les principals patologies mentals, les seves característiques i com actuar davant de cada pacient.

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Habilitats comunicatives.
 • Capacitat d’atenció centrada en la persona.
 • Coneixements tècnics especialitzats. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. Concepte de salut mental (5 h)
  • Concepte de salut mental. Perspectiva històrica i models explicatius
  • Determinants de la salut. Impacte en els problemes de salut mental
  • Atenció a la salut mental. Línies estratègiques, reptes i oportunitats
  • Perspectives futures de l’atenció a la salut mental
  • Epidemiologia de la salut mental
 • Mòdul 2. Condicionants (2 h)
  • La salut mental i els factors condicionants
  • Diferència entre malestar emocional i trastorn mental
 • Mòdul 3. Gestió de la salut mental (3 h)
  • Aspectes ètics en l’atenció a la salut mental
  • Drets de les persones amb trastorns mentals
  • Competències clau: la importància de les habilitats comunicatives, lideratge i col·laboració interdisciplinària
 • Mòdul 4. Estigma i discriminació associats al trastorn mental (3 h)
  • Prevalença real dels trastorns mentals en la societat
  • Prejudicis i falses creences entorn dels trastorns mentals
  • Les microdiscriminacions quotidianes als serveis de salut
 • Mòdul 5. Valoració en salut mental (4,5 h)
  • L’entrevista de factors psicosocials en medicina: del SOAP al BATHE
  • Els quatre passos bàsics en el procés diagnòstic integral
 • Mòdul 6. Classificacions diagnòstiques en salut mental (2 h) 
  • Perspectiva històrica
  • Classificacions utilitzades en l'actualitat: DSM-5 i CIM-10
 • Mòdul 7. Els principals trastorns mentals en els infants i els adolescents (5 h) 
  • Neurodesenvolupament infantil
  • Principals quadres clínics en els infants
  • Principals quadres clínics en els joves
 • Mòdul 8. Els principals trastorns mentals en l'etapa adulta i en les persones grans (3 h)
  • Principals quadres clínics en l'edat adulta 
  • La presentació dels trastorns mentals en les persones grans
 • Mòdul 9. El mapa de serveis de salut mental: circuits i fluxos (2 h)
 • Sostenibilitat ambiental (0,5 h)
  • El canvi climàtic i el desenvolupament sostenible
  • La sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS): l’Agenda 2030
  • Economia lineal vs. economia circular i regenerativa
  • Regla de les 5 r ecològiques
  • Com reduir la teva petjada de CO2

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.