Vés al contingut

Abordatge i detecció de la VM en dones grans

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Tècnica
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Abordatge i detecció de la VM en dones grans

En una societat cada vegada més envellida amb una majoria de dones, es fa necessària la visibilització de la violència masclista i d’altres tipus de violència en aquesta vellesa feminitzada. Per tant, cal adquirir una mirada crítica cap a una problemàtica que implica a tots els ens socials.

Les dones grans pateixen una doble discriminació per factors que tenen a veure amb el gènere (ser dones) i amb l’edat (ser grans), que les fan especialment vulnerables davant la violència i que en dificulten la detecció i la intervenció.

Per poder abordar la violència masclista envers les dones grans, primer de tot cal diferenciar bé els diversos tipus de violència que es donen, ja que tant les seves causes com les seves conseqüències i, per tant, el seu abordatge, són diferents.

Amb aquesta formació, amb la es pretén obrir la mirada per entendre aquesta situació, analitzar els problemes de salut que comporta en les dones grans i poder intervenir, aprofundirem en conceptes que ens ajudaran a tenir més eines per la nostra actuació davant d’aquests casos com a professionals de l’àmbit sanitari. 

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Millorar l’abordatge i la intervenció en casos de violència masclista en dones grans, per ajudar en la recuperació de la seva salut.

 • Adquirir una mirada crítica cap a una problemàtica que implica tots els ens socials, en especial en l’àmbit de la salut.

Objectius específics:

 • Ser conscients de la problemàtica que suposa la invisibilització dels casos de violència masclista en dones grans i quins són els principals factors i variables de discriminació i vulnerabilitat.

 •  Identificar els tipus de violències masclistes i entendre com aquestes poden afectar a les dones grans. 

 •  Saber detectar les senyals d’alerta durant la conversa i l’exploració per abordar la intervenció.

 • Aplicar eines per a la valoració del risc de violència masclista.

 • Identificar els aspectes clau de la intervenció amb els homes agressors. 

 

Contingut
 1. Introducció. Visibilització de la VM en dones grans

 2. La història de la Lluïsa

 3. De què estem parlant: factors o variables de discriminació i factors de vulnerabilitat

 4. Violències masclistes en dones grans

 5. Barreres internes i externes

 6. Senyals d’alerta. Què explorem?

 7. Conseqüències de la violència masclista en les dones grans 

 8. Actuació. Com explorem?

 9. Detecció de la situació de VM i avaluació del risc 

 10. Recursos i accions

 11. La recuperació 

 12. Intervenció amb l’home present a la consulta

 13. Intervenció amb homes agressors. Aspectes a tenir en compte

 14. Intervenció familiar. Aspectes a tenir en compte

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen missatges de valor que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou una història que permet contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en detecció i abordatge de la violència masclista finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere).

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i executat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF)

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests continguts per tercers fora del marc d’aquest projecte, sense autorització.