Vés al contingut

Experiència del pacient

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Zeladors/ores
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Administratius/ives sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ives sanitaris/àries
Professionals no assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
10h
Competències
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Experiència del pacient

L’experiència del/de la pacient se situa com un element important en la definició de la qualitat del procés assistencial.

L'avaluació de la satisfacció dels i les pacients és una eina de mesurament que, de manera habitual, s'utilitza per saber com ha viscut la seva relació amb un procés assistencial. També pot esdevenir un mitjà per comprovar si els punts crítics d'un procés assistencial del proveïdor i del i la pacient coincideixen, per veure si aquest/a identifica alguns punts nous i saber quina és la seva percepció sobre aquests; en definitiva, és una estratègia que permet identificar oportunitats de millora.

En aquest curs coneixerem, a més, metodologies i tècniques per a la cocreació i codisseny de projectes i productes, així com la necessitat de treballar de forma interdisciplinària amb tots els actors implicats.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Sensibilitzar sobre la necessitat d’impulsar l’excel·lència en el tracte i el tractament als i les pacients.

 • Alinear aquesta sensibilització amb la pròpia visió, el pla estratègic i els valors de l’organització.

Objectius específics:

 • Compartir una cultura comuna cap al tracte i al tractament, però que s’iniciï des de l’anàlisi i percepció individuals.

 • Disposar d’eines i tècniques específiques per desenvolupar habilitats que incideixin en una millor qualitat en el tracte i el tractament.

 • Generar una actitud positiva i proactiva, que afavoreixi l’excel·lència en el tracte i el tractament (afavorint la professionalitat, la percepció d’un servei de qualitat, d’una atenció càlida, personalitzada, humanitzada, etc.).

 

Contingut
 1. La percepció de l’usuari

  • L’excel·lència en el tracte i tractament

  • La perspectiva de l’usuari

  • Les nostres actituds i valors personals

  • El treball en equip i la cooperació entre professionals

 2. L’atenció a l’usuari

  • Comunicació eficaç i atenció personalitzada per generar confiança

  • L’excel·lència en l’atenció a l’usuari

  • Gestió de conflictes amb els usuaris

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.