Vés al contingut

Model integrador en l’atenció a la violència sexual de l’Hospital Clínic

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
7h
Competències
Tècnica
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Bona pràctica en l'atenció a la violència sexual.

Les violències sexuals són les violències de gènere més invisibilitzades que afecten a les dones. Un 25 % de les dones adultes de la població general reconeixen haver estat víctimes d’algun tipus de violència sexual. 

La violència sexual és un delicte i un greu problema de salut pública. Així doncs, l’atenció a la salut de les víctimes implica una resposta organitzada de la sanitat pública amb professionals de diferents disciplines, formats i formades per donar l’atenció adequada. Una atenció interdisciplinària, que no revictimitzi la persona i que contempli tots els aspectes de la salut malmesa.

L’Hospital Clínic de Barcelona és un referent al territori en l’abordatge d’aquests casos. Des de l’any 1994, ha revalidat el disseny del model d’atenció integral que involucra un equip de professionals que garanteix l’atenció biopsicosocial i que ha desenvolupat en el temps de forma multidisciplinària i amb perspectiva de gènere en l’assistència sanitària. 

En aquest sentit, i a través d’aquesta formació, dissenyada i creada gràcies al coneixement i l’experiència que ens trasllada el mateix equip de professionals que intervenen en el model d’assistència integral a la violència sexual de l’Hospital Clínic, així com altres professionals experts/es col·laboradors/es que també formen part del procés, es dona a conèixer la bona pràctica d’aquest model amb el propòsit d’inspirar i ajudar a incorporar canvis en altres institucions.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals: 

 • Difondre el model d’assistència terapèutica integral (biopsicosocial) a la violència sexual, sostingut per la intervenció d’un equip multidisciplinari i transdisciplinari i dirigit des de la Comissió de Violència, el Servei d’Urgències, els dispositius de seguiment de les lesions psicofísiques i la xarxa de suport. 

 • Reduir l’impacte de la violència sexual de qualsevol mena sobre la vida i la salut de les persones que l’han patit.

Objectius específics: 

 • Actualitzar la comprensió i el coneixement dels i les professionals sobre l’impacte de la violència sexual en les persones pel que fa als aspectes biopsicosocials. 

 • Facilitar coneixements medicolegals que permetin una documentació completa garantida i legalment útil a professionals i pacients. 

 • Mantenir un sistema organitzatiu que dugui a terme la coordinació, el seguiment i la motivació i que garanteixi la qualitat assistencial.

 

Contingut
 1. Introducció: la violència sexual, un problema de salut pública

 2. Presentació de la formació sobre la bona pràctica del model integrador en l'atenció a la violència sexual de l'hospital

 3. Què s’entén per violència sexual. Evolució sociològica i legal

 4. Impacte de la violència sexual en la salut

 5. Atenció integral a la violència sexual: descripció del model de l’Hospital Clínic

 6. Presentació del protocol d’atenció a la violència sexual

 7. Pràctica i procediment d’atenció multidisciplinària i interdisciplinària especialitzada: procés i flux assistencial

 8. Altres agents implicats en el model d’atenció

 

Metodologia
illustracio_1

Aquest curs ha estat dissenyat gràcies al coneixement, la gran trajectòria i l’experiència dels i les professionals que integren el model d’assistència integral a la violència sexual de l’Hospital Clínic. Així com altres professionals experts/es, col·laboradors/es que formen part del procés. Coneixement que traslladen directament els i les professionals a través dels diferents vídeos que configuren el material formatiu. 

Un material pensat amb el propòsit d’ajudar a crear o reforçar altres models amb: 

 • Una intervenció reparadora i immediata a la manifestació del fet. 
 • Una intervenció realitzada per professionals de la salut amb coneixements i formació adequada. 
 • Un equip coordinat per neutralitzar l’impacte des del moment zero del coneixement. 
 • I una xarxa social i de l’entorn coordinada, conscient i col·laboradora. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en detecció i abordatge de la violència masclista finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género). 

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i executat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF), sota la direcció i expertesa de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests continguts per tercers fora del marc d’aquest projecte, sense autorització.