Vés al contingut

Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’atenció primària

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
7h
Competències
Tècnica
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
VM per a professionals de la salut de l'atenció primària

La violència masclista (VM) és, actualment, un problema de salut pública, tot i que els motius de la violència masclista són socials i culturals, ja que radiquen en els rols, els estereotips i les identitats que s'han adjudicat a homes i dones tradicionalment i que han provocat la superioritat i relació de poder d'un gènere sobre l'altre. La violència masclista és l'estratègia de dominació, l'eina que els homes utilitzen per mantenir la posició de poder i donar continuïtat a l'ordre tradicional patriarcal de valors adquirits culturalment durant segles.

Aquesta situació, que té arrels socials i culturals, comporta greus problemes de salut a les dones que pateixen violència física, psíquica o sexual. En aquest curs es pretén entendre aquesta situació, analitzar els problemes de salut que comporta i la intervenció que hem de fer per contribuir a l’erradicació de la VM en la nostra societat. Per això, es proporcionen als i les professionals de la salut de l’entorn d’atenció primària continguts d’interès per a la detecció, l’atenció i el seguiment de les situacions de VM tant de les dones com de les criatures que conviuen en l’entorn familiar. 

El curs està dissenyat per tal de poder adquirir coneixements i habilitats que contribueixin a una millor actuació dels i les professionals de la salut en les situacions de VM.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Abordar l’impacte de la VM en la salut de les dones. 

 • Aprofitar les oportunitats a la consulta per detectar la VM a partir dels signes d’alarma. 

 • Valorar el risc de la dona mitjançant l’eina RVD (Risc de Violència contra la Dona). 

 • Millorar les habilitats de l’entrevista amb la dona que pateix VM. 

 • Aplicar la confidencialitat i protecció de les dades, redactar correctament un comunicat de lesions i fer un registre correcte a la història clínica. 

 • Conèixer els recursos i aplicar-los per a l’abordatge correcte a la dona que ha patit VM. 

 • Detectar i abordar els efectes de la VM sobre les criatures i els adolescents. 

 • Conèixer les accions que poden realitzar els i les professionals d’atenció a la ciutadania davant les situacions de VM. 

 • Saber els aspectes clau del procés jurídic.

 

Contingut
 1. Introducció

 2. Oportunitats de detecció i seguiment de la VM

 3. Abordatge de la VM en la primera visita

 4. Habilitats d’entrevista amb dones que pateixen VM

 5. Abordatge de la VM segons el moment. El temps en situacions de violència masclista

 6. Afectació de la Violència Masclista en la infància i l'adolescència

 7. Atenció del personal GIS i protocol de seguretat que cal activar en casos de VM

 8. Aspectes rellevants del procés jurídic

 9. Qui exerceix la violència masclista?

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats a partir d’una visió pràctica, amb recursos audiovisuals i una simulació, basada en un cas real, que ajuden i ofereixen pautes d’acció per tenir més eines i recursos per abordar casos de VM en la consulta. 

A més a més, la formació compta amb una sèrie de píndoles de vídeo en les quals una advocada, amb una llarga trajectòria en l’atenció en casos de violència masclista, dona resposta a aquelles qüestions clau més freqüents que es plantegen en les situacions que deriven en processos judicials. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en detecció i abordatge de la violència masclista finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere). 

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i executat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF). 

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests continguts per tercers fora del marc d’aquest projecte, sense autorització.