Vés al contingut

Sistemes APPCC avançat

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Nutricionistes
Altres professionals assistencials
Personal de cuina i de servei
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
10h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Sistemes APPCC avançat

L'anàlisi de perills i punts de control crític és un procés sistemàtic i preventiu per garantir la seguretat alimentària. 

L'objectiu d'aquest curs és anar més enllà en el compliment dels requisits legals de l'aplicació dels plans d'autocontrol per garantir un producte innocu per a les i els consumidors, fins i tot quan es tracta de col·lectius amb certes dificultats com són les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Identificar, minimitzar o eliminar els perills que existeixen en l’elaboració i la manipulació dels productes alimentaris. 

 • Aportar una visió més actualitzada de cap a on es dirigeix la seguretat alimentària avui en dia, on no tan sols passa pel control dels processos, dels manipuladors/ores, del compliment de l'APPCC i dels plans d'autocontrol, sinó també per controlar factors com el frau alimentari, les fonts de contaminació intencionada dels aliments i com es poden gestionar mitjançant els plans de control del frau o el pla de food defense.

 

Contingut
 1. El sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) 
  • Els perills 
  • Plans de prerequisits 
  • El sistema APPCC 
  • Etapes del sistema APPCC 
 2. Pla de gestió dels al·lèrgens i substàncies que poden provocar intoleràncies alimentàries 
  • Reaccions adverses als aliments 
  • Els al·lèrgens 
  • El pla de gestió pel control d’al·lèrgens 
  • Control de l’etiquetatge 
  • Gestió dels al·lèrgens en la manipulació d’aliments 
 3. El pla de traçabilitat 
  • La traçabilitat 
  • El pla de traçabilitat 
  • El lot 
 4. Control del frau i food defense 
  • Food defense 
  • Frau alimentari 
  • Gestió de producte no conforme

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposaran d'un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d'avaluació, així com un conjunt d'eines que faciliten la comunicació.Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l'experiència d'aprenentatge, amb activitats d'autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d'aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L'equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l'aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.