Vés al contingut

Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Infermeres/ers
TCAIs
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Altres professionals assistencials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
7h
Competències
Tècnica
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències.png

La violència masclista (VM) és un problema de salut pública, tot i que els motius de la violència masclista són socials i culturals, ja que radiquen en els rols, estereotips i identitats que s'han adjudicat a homes i dones tradicionalment i que han provocat la superioritat i la relació de poder d'un gènere sobre l'altre. La violència masclista és l'estratègia de dominació, l'eina que els homes utilitzen per mantenir la posició de poder i donar continuïtat a l'ordre tradicional patriarcal de valors adquirits culturalment durant segles.

Aquesta situació, que té arrels socials i culturals, comporta greus problemes de salut a les dones que pateixen violència física, psíquica o sexual. En aquest curs es pretén entendre aquesta situació, analitzar els problemes de salut que comporta i la intervenció que hem de fer per contribuir a l’erradicació de la VM en la nostra societat. 

Per això, es proporcionen als i les professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències continguts d’interès per a la detecció i l’abordatge de les situacions de VM. El curs està dissenyat sobre la pràctica, el coneixement i les habilitats que han compartit professionals assistencials, des de la seva experiència, amb el propòsit que puguin contribuir a una millor actuació dels i les professionals de la salut davant l’abordatge de situacions de VM.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Abordar l’impacte de la VM en la salut de les dones: lesions i conseqüències. 

 • Saber aprofitar les oportunitats de detecció per signes d’alarma que es poden presentar per diferents vies: per consulta oportunista, per consulta directa amb demanda d’ajuda per part de la dona o per la mateixa detecció del personal sanitari. 

 • Conèixer determinats instruments que ajuden en la detecció i en la valoració del risc. 

 • Reforçar les habilitats de l’entrevista clínica amb la dona que pateix VM. 

 • Conèixer models teòrics que ajuden a contextualitzar millor la situació de VM i faciliten pautes d’actuació de cara a la intervenció. 

 • Saber els aspectes jurídics clau sobre els comunicats i requeriments judicials, els deures i les obligacions com a professionals davant d’un cas de VM, el contingut del comunicat, etc. 

 • Conèixer les accions que poden realitzar els i les professionals administratius davant de les situacions de VM.

   

Contingut
 1. Context de les violències masclistes

 2. Presentació del programa formatiu

 3. Impacte de la VM en la salut de les dones

  • Introducció

  • L’atenció a la violència masclista en l’hospitalització i en els serveis d’urgències

  • Característiques de les lesions

  • Localització de les lesions

  • Conseqüències per a la salut

 4. Oportunitats de detecció i seguiment de la VM

  • Introducció

  • Grups de dones víctimes de VM

  • Com podem identificar una situació de VM?

  • Quins són els indicadors de sospita?

  • Crear un espai de confiança

  • La importància de preguntar

 5. Valoració el risc de VM

  • Introducció

  • Instruments per a la detecció de la VM

  • L’RVD (Protocol de Valoració del Risc de Violència de Parella Contra la Dona)

  • Com abordar la conversa per a emplenar l’RVD

  • Simulació basada en un cas real

 6. Habilitats d’entrevista per a l’abordatge de la VM

  • Introducció

  • Tipus d’entrevista

  • L’entrevista clínica com a eina diagnòstica

  • L’actitud del o de la professional

  • Preguntes que cal fer

 7. Abordatge de la VM segons el moment. El temps en situacions de VM

  • Introducció

  • Models teòrics d’atenció a la dona

  • El model del cicle de la violència (Lenore Walker)

  • El model de la motivació del canvi (Prochaska i DiClemente)

  • Recursos

 8. Afectació de la VM en la infància i l’adolescència

  • Introducció

  • Impacte de la VM en la salut de la infància i l’adolescència

  • Contextos d’exposició

  • Abordatge de la VM en la infància

  • Factors protectors

 9. Actuació dels professionals administratius

  • Introducció

  • Aspectes més rellevants de la intervenció del personal administratiu sanitari

  • Via d’arribada de la dona al centre

  • Acollida a urgències hospitalàries

 10. Aspectes jurídics clau pel que fa als comunicats i requeriments judicials i els deures i les obligacions com a professionals davant d’un cas de VM

  • Aspectes més rellevants del procés jurídic: comunicat judicial, deures i obligacions, contingut del comunicat, etc.

 11. Informació de consulta

 12. Cas pràctic basat en un cas real

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats a partir d’una visió pràctica, amb recursos audiovisuals i una simulació, basada en un cas real, que ajuden i ofereixen pautes d’acció per tenir més eines i recursos per tal d’abordar casos de VM en l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències.

A més a més, la formació compta amb una sèrie de píndoles de vídeo en les quals una advocada, amb una llarga trajectòria en l’atenció en casos de violència masclista, dona resposta a aquelles qüestions clau, més freqüents, que es plantegen en les situacions que deriven en processos judicials.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

   

Avaluació

L’element d’avaluació establert en aquest curs autoformatiu és el qüestionari que hi ha en finalitzar el visionament del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en detecció i abordatge de la violència masclista finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere). 

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i executat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF). 

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests continguts per tercers fora del marc d’aquest projecte, sense autorització.