Vés al contingut

Actuació en l’àmbit de la salut davant situacions de violències contra infants i adolescents amb orientació de gènere

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Infermeres/ers
TCAIs
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Altres professionals assistencials
Professionals sanitaris de pediatria, infermeria, psicologia, treball social, llevadores, ginecòlegs, obstetres, salut pública i d’altres de l’àmbit de l’atenció primària que atenen infants i adolescents.
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
10h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
actuacio_violencia_genere_infants_adolescents.jpg

Per tal de fer front a la violència vers als infants i adolescents s’han desplegat a Catalunya un seguit d’estratègies en les que la formació juga un paper cabdal. En aquest sentit l’any 2021 va tenir lloc una primera edició d’aquest curs que va arribar equitativament a gairebé 1.200 professionals de totes les regions sanitàries. 

En aquest curs es presentaran els elements bàsics d’actuació en l’àmbit de la salut pels professionals implicats en l’atenció a l’infant i l’adolescent amb orientació de gènere per tal de contribuir a donar resposta en un tema tan prevalent com les violències infantils i les repercussió per a la seva salut física i psíquica.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius general:

 • Promoure el bon tracte en la infància i l’adolescència des de l’àmbit sanitari i amb una perspectiva de gènere.

 • Capacitar per a la prevenció, detecció precoç, l’atenció integral i la recuperació d’infants i adolescents en situació de violència des de l’àmbit del sistema sanitari posant especial èmfasi en la violència contra les nenes i joves.

Objectius específics:

 • Sensibilitzar i donar eines als professionals de la salut en relació a la prevenció dels  maltractaments i violències en infants i adolescents.

 • Saber reconèixer els diferents tipus de maltractament i els factors de risc.

 • Adquirir habilitats, recursos i instruments per tal de reconèixer els signes clínics i de l’entorn dels infants i joves menors d’edat quan hi ha sospita de casos de maltractament.

 • Aplicar els circuits establerts de coordinació i derivació entre els diferents nivells d’atenció sanitària que atenen casos d’infants i adolescents que hagin patit maltractament per tal d’aplicar correctament el procediment d’actuació, comunicació i notificació tant si són sospites com certeses.

 • Comprendre quines són les implicacions ètiques i legals pels professionals de la salut, de les seves actuacions davant un cas de maltractament infantil.

 • Incorporar la perspectiva de gènere en totes les mesures relacionades amb la violència contra la infància i l’adolescència.

   

Contingut
 1.  Implicacions ètiques i legals i definicions

 2. Factors de risc i prevenció

 3. Violència física: signes de maltractament

 4. Risc prenatal

 5. Maltractament per negligència i abandonament

 6. Violència sexual vers la infància i l'adolescència

 7. Implicacions psicològiques del maltractament infantil

 8. Violència masclista

 9. Algoritmes del protocol i informes

   

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

   

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.

 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Los participantes del curso recibirán un certificado de aprovechamiento expedido por UCF y acreditado por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, previa superación de los requisitos de evaluación.

 

Organitzat per: