Vés al contingut

Comunicació assistencial i entrevista clínica

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Infermeres/ers
TCAIs
Zeladors/ores
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Treballadors/ores socials
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Cal pertànyer a l'àmbit d'Atenció primària de Catalunya per accedir-hi.
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Curs_Com_Assist_Horitzontal.jpg

Aquest curs pretén fer un repàs de les habilitats comunicacionals bàsiques identificant les estratègies comunicacionals que faciliten els diagnòstics 

encertats, els tractaments adaptats, l'optimització del temps i recursos i el dia a dia en les activitats assistencials.  

El curs no presenta cap novetat tecnològica ni innovadora: és un recull de les habilitats que ja fem servir donant a la comunicació el pes important que té com a eina sobre la qual reflexionar i amb la que es poden millorar els resultats i la satisfacció quan es fa servir de manera òptima.

Les autores d’aquest curs són membres actius i docents habituals del grup-programa comunicació i salut semFYC i agraeixen als anys d’experiència i docència en aquest grup que les habilita per poder elaborar enguany aquest curs. 

 

Competències i habilitats

En aquesta formació es pretén assolir competències, habilitats i eines per a l’atenció centrada en les persones en situacions assistencials:  

 • Comunicació centrada en la persona.
 • Escolta activa.
 • Empatia.
 • Assertivitat.
 • Informació eficaç
 • Negociació i motivació.
 • Comunicació al final de la vida. 

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals: 

 • Millorar les capacitats comunicatives dels professionals sanitaris en l’atenció a les persones en situacions assistencials. 

Objectius específics: 

 • Formar als professionals sanitaris en els principis i estratègies d’una comunicació assistencial òptima i efectiva, considerant tant els aspectes verbals com no verbals.
 • Aprofundir en el coneixement pràctic de l’entrevista clínica semiestructurada amb especial atenció a les seves parts i les tècniques clau a cadascuna d’elles.
 • Capacitar els professionals en el maneig de situacions de consulta amb especial complexitat, com la gestió dels acompanyants de la persona que consulta, l’agressivitat o la comunicació de males notícies.
 • Millorar els resultats de l’atenció sanitària, així com la satisfacció tant de les persones ateses com dels professionals, aprofitant la potència de la comunicació com a eina. 

 

Contingut

Tema 1. La comunicació assistencial 

 • Comunicació centrada en la persona
 • Característiques del bon comunicador
 • Comunicació no verbal 

Tema 2. L’entrevista clínica 

 • Tipus d’entrevista
 • Parts de l’entrevista semiestructurada 

Tema 3. Situacions específiques 

 • Entrevistes amb acompanyants
 • Agressivitat a la consulta
 • Com donar males notícies
 • Comunicació en context eutanàsic 

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.  

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, amb els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries ficcionades o casos pràctics habituals a les consultes dels professionals d’Atenció Primària, que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per:  

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.  
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula. 

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de curs, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides. 

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboradors

Aquest projecte és una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Unió Consorci Formació (en representació de la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya). 

El projecte ha estat finançat amb càrrec dels fons del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España aprovats en el CISNS del 23 de juny del 2023 com a recolzament al Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària. 

logos-dpt.salut