Vés al contingut

Curs d'atenció individualitzada a persones fràgils, PCC i MACA: model i aplicació pràctica

Característiques del curs

Adreçat a

Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Farmacèutics/ques
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
15h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Cal pertànyer a l'àmbit d’Atenció primària de Catalunya per accedir-hi!
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
 • Subvencionat

  Cal pertànyer a l'àmbit d’Atenció primària de Catalunya per accedir-hi!
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
curs_fcca_atenció_persones_fràgils

Aquest curs permet aprofundir tant en el coneixement del model d’atenció a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) i avançada (MACA), com en les eines necessàries per aplicar-lo.

A partir de casos pràctics i reals, l’alumnat haurà de prendre diferents decisions en cadascuna de les quatre etapes del model, fet que els oferirà l’oportunitat de conèixer amb més detall les diferents eines desenvolupades per facilitar l’atenció en cadascuna d’aquestes etapes.

Aquest model és fruit del consens descrit en el document “Bases conceptuals i model d’atenció per a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA)”  i neix amb la vocació de servir de palanca de canvi cap a una atenció més personalitzada, facilitant el treball i el lideratge dels professionals, com a garants i responsables de la individualització de les intervencions. 

Pretén també impulsar les pràctiques col·laboratives en tots els àmbits i nivells assistencials, des d’una perspectiva d’integració vertical (dins el sistema sanitari) i horitzontal (social i sanitari).

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Millorar la capacitació dels professionals en l’atenció a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) i avançada (MACA).

Objectius específics:

 • Formar als professionals en el model d’atenció a la cronicitat complexa i avançada, d’acord amb les quatre etapes descrites en aquest model:
  • Primera etapa: Identificació.
  • Segona etapa: Diagnòstic situacional, basat en l’avaluació multidimensional.
  • Tercera etapa: Pla d’atenció i presa de decisions compartides.
  • Quarta etapa: Compartició de la informació i coordinació en l’atenció.
 • Formar als professionals en les eines associades al model d’atenció:
  • NECPAL 4.0
  • VIG-Express i consens d’escales
  • Prescripció centrada en la persona (PCP)
  • Conferència de cas
  • Pla de decisions anticipades (PDA)
  • Abordatge de la desnutrició
  • HexCom-Red
  • Ruta de complexitat

 

Competències i habilitats

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Competències, habilitats i eines per a l’atenció centrada en el pacient en situacions de fragilitat i cronicitat.
 • Gestió de casos.
 • Treball en equip.
 • Visió sistèmica.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Introducció al model d'atenció per a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) o avançada (MACA)
  • Justificació i objectius
  • Bases conceptuals
  • Presentació del model
 • Mòdul 2. Primera etapa del model: Cribratge poblacional i identificació
  • Identificació de persones amb fragilitat inicial
  • Identificació de persones amb cronicitat complexa (PCC)
  • Identificació de persones amb cronicitat avançada (MACA)
  • La relació entre fragilitat, cronicitat complexa i avançada
  • El rol dels sistemes d’informació en la identificació
  • La identificació de població infantil i juvenil amb cronicitat complexa/avançada
 • Mòdul 3. Segona etapa del model: Diagnòstic situacional
  • Valoració multidimensional
  • Identificació de necessitats
 • Mòdul 4. Tercera etapa del model: Pla d’atenció
  • Objectius assistencials 
  • Propostes d’intervenció
  • Especificitats per a persones amb fragilitat inicial, PCC i MACA
 • Mòdul 5. Quarta etapa del model: Compartició del pla o pla d’intervenció individualitzat compartit (PIIC)
  • Organització/Coordinació de l’atenció
 • Mòdul 6. Casos pràctics i conclusions.

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació, els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, amb els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de curs, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF i acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Aquest projecte és una iniciativa conjunta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Unió Consorci Formació (en representació de la Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya).

El projecte ha estat finançat amb càrrec dels fons del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España aprovats en el CISNS del 23 de juny del 2023 com a suport al Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària.

logos-dpt.salut