Vés al contingut

Dispensació de medicaments a pacients ambulatoris

Característiques del curs

Adreçat a

Tècnics/tècniques de farmàcia
Tècnics en dipòsit de medicaments
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
40h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  *Programes de formació no formal, d'especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023) que treballen a Catalunya
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
  Espanyol
Presentació
imatge_curs_dpatfh_dispensacio.jpg

El curs Dispensació de medicaments a pacients ambulatoris està dissenyat per abordar el gran repte que representa l'increment d’activitat de dispensació a pacients de medicaments en la farmàcia ambulatòria hospitalària. 

Els tècnics dels serveis de farmàcia d’hospital són professionals sanitaris que tenen un contacte directe amb els pacients de la farmàcia hospitalària, fet pel qual, la seva formació en aquest àmbit d’important creixement és essencial per a contribuir en la qualitat assistencial.

Aquest curs proporciona als participants les competències necessàries per identificar i gestionar adequadament els medicaments de dispensació hospitalària, incloent-hi les seves característiques diferencials, exigències de custòdia i conservació, així com les formes i dispositius d'administració. 

A banda, també posa especial èmfasi en la dispensació segura, per evitar errors de medicació; en la gestió del risc associada a l'ús d'aquests medicaments; i en la comunicació eficaç amb els pacients, utilitzant habilitats socials adequades i protocols d’humanització del centre. 

El curs també aborda la identificació i gestió de problemes relacionats amb la medicació, amb l'objectiu de millorar contínuament els processos i d’assegurar la màxima qualitat en l'atenció farmacèutica. 

Finalment, es proporciona formació en l'ús de procediments de telefarmàcia, una nova prestació d’atenció no presencial que suposa la implantació de nous circuits i procediments.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Assegurar i millorar un ús racional i segur dels medicaments, en benefici dels pacients.

Objectius específics:

 • Conèixer els medicaments de dispensació hospitalària comprenent les seves característiques diferencials.

 • Conèixer el procés de dispensació segura aplicant-lo a medicaments de dispensació ambulatòria hospitalària.

 • Aplicar els criteris de comunicació eficaç amb el pacient, utilitzant habilitats socials adequades i protocols d'humanització.

 • Identificar els problemes relacionats amb els medicaments dels pacients notificant-los en el corresponent programa de gestió de riscs.

 • Realitzar el procés d'atenció i dispensació als pacients tenint en compte els criteris del sistema de qualitat.

 

Competències i habilitats 

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Habilitats per aplicar els criteris de dispensació segura dels medicaments ambulatoris de la farmàcia hospitalària.
 • Habilitats per aprendre a comunicar-se de manera clara i precisa amb els pacients, practicant l'escolta activa i establint una retroalimentació comunicativa efectiva. 
 • Capacitat per reconèixer problemes relacionats amb els medicaments, notificar-los correctament i aplicar protocols de derivació del pacient al farmacèutic.
 • Habilitat per seguir els Procediments Normalitzats de Treball (PNT) per a l'atenció a pacients de consulta externa, identificar punts crítics del procés, calcular indicadors i establir accions de millora contínua del procés.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Medicaments de dispensació hospitalària (I). Tipus de medicaments (5 h)
 • Mòdul 2. Medicaments de dispensació hospitalària (II). Característiques d’administració (5 h)
 • Mòdul 3. Seguretat i gestió de riscos en la dispensació de medicaments (5 h)
  • Dispensació segura al pacient
  • Prevenció d’errors de medicació
  • Sistemes de notificació i anàlisi d’esdeveniments adversos
 • Mòdul 4. Comunicació i humanització en l'atenció sanitària (I). Comunicació amb el pacient (3’3 h)
 • Mòdul 5. Comunicació i humanització en l'atenció sanitària (II). Humanització en l’atenció sanitària (3’3 h)
 • Mòdul 6. Comunicació i humanització en l'atenció sanitària (III). Estratègies de resolució de conflictes (3’3 h)
 • Mòdul 7. Resolució de problemes en la medicació del pacient (5 h)
  • Problemes relacionats amb la medicació del pacient
  • Registres de problemes i mesures de millora
 • Mòdul 8. Qualitat del procés dispensació a pacients ambulatoris (5 h)
  • Procediments normalitzats de treball  
  • Indicadors de dispensació
  • Procés de millora contínua
 • Mòdul 9. Telefarmàcia (4,5 h)
  • Aplicacions de la telefarmàcia
  • Atenció farmacèutica no presencial
  • Logística i traçabilitat dels enviaments
 • Mòdul 10. Sostenibilitat ambiental (0,5 h)
 • Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
  • UC_1-0364-11_2: Col·laborar en la dispensació de productes farmacèutics informant els usuaris sobre la seva utilització.

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, i també un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estaran acompanyats/ades per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.