Vés al contingut

Atenció centrada en el pacient en les cures auxiliars i promoció de la salut del professional

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
37h
Competències
Tècnica

Pròximes edicions

 • Subvencionat

  Programes de formació no formal, d’especialitats vinculades a qualificacions professionals (MR2023)
  Lloc
  Campus virtual d'UCF
  Modalitat
  En línia tutoritzat
  Idioma/es
  Català
Presentació
Atenció centrada en el pacient en les cures auxiliars i promoció de la salut del professional

La figura de la TCAI és fonamental en un hospital, ja que és la professional que, conjuntament amb la infermera, s’encarrega de donar resposta a les necessitats més bàsiques del pacient. La seva intervenció dintre de l’equip multidisciplinari contribueix al fet que la resta de professionals actuïn de forma més ràpida i eficaç, la qual cosa repercuteix en un benefici per al pacient. 

Així doncs, aquest curs et proporcionarà els fonaments i coneixements necessaris per una aplicar cures auxiliars sanitàries especialitzades.

Però, més enllà del coneixement tècnic, veuràs com totes les accions van sempre acompanyades de l'aspecte humà, ja que una actitud empàtica és indispensable per posar la persona al centre de la nostra atenció.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Abordar les necessitats de les professionals auxiliars de cures, que treballen directament amb persones i comunitats, perquè disposin de capacitats que els permetin desenvolupar millor la seva tasca.

Objectius específics:

 • Conèixer i comprendre els fonaments teòrics necessaris per a la pràctica de la promoció i educació per a la salut considerant la ACP.

 • Conèixer els fonaments de la humanització de les cures en l’atenció a les persones i identificar els diferents elements de la humanització de les cures, atenent l’experiència de pacients.

 • Millorar les competències relacionals i de comunicació amb pacients.

 • Desenvolupar coneixements, actituds i habilitats per a treballar en els diferents temes i àrees d'intervenció en promoció de salut. 

 

Contingut
 • Mòdul 1. Fonaments teòrics de promoció de la salut

 • Mòdul 2. Educació sanitària

 • Mòdul 3. Humanització de les cures

  • Comunicació efectiva – afectiva amb pacient i familiars/persones cuidadores. 

  • Experiència del pacient. 

  • Humanització dins l’atenció de cures auxiliars 

 • Mòdul 4. Pacient millor informat, drets dels pacients

 • Mòdul 5. Seguretat del pacient

 • Mòdul 6. Treball interdisciplinari

  • Comunicació interdisciplinari efectiva – afectiva

  • Prevenció de conflictes 

  • Estils d’afrontament 

 • Mòdul 7. Prevenció riscos laborals i seguretat del professional

  • Riscos ergonòmics 

  • Riscos psicosocials 

  • Riscos d’higiene 

  • Riscos de seguretat 

 • Continguts sostenibilitat o economia verda

  • Continguts al llarg del curs:

   • Gestió de residus

   • Empremta ecològica

   • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS2030

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.