Vés al contingut

El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona

Característiques del curs

Adreçat a

Comandaments
Professionals assistencials
Metges/esses
Altres facultatius/ives (LOPS)
Infermeres/ers
TCAIs
Altres aux. i tècnics/ques (LOPS)
Fisioterapeutes
Psicòlegs/ògues clínics/clíniques
Nutricionistes
Treballadors/ores socials
Terapeutes ocupacionals
Altres professionals assistencials
Professionals no assistencials
Educadors/es socials i animadors/es socioculturals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
10h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona

Per a una atenció centrada en la persona, és vital treballar sobre un pla d’atenció per i amb aquesta. En el marc de l’atenció centrada en la persona, quan una persona gran ingressa en una residència adquireix una especial rellevància un instrument com el pla individualitzat d’atenció integral (PIAI). Aquest pla recull les valoracions dels i les professionals, informació sobre la persona i els objectius i propostes que configuraran el full de ruta per atendre les seves necessitats i donar-li suport en el projecte de vida. D’aquí es desprèn la visió de l'apoderament de la persona en el seu procés d’atenció.

El PIAI l’elabora un equip professional interdisciplinari de la residència on ingressa la persona, conjuntament i de forma consensuada amb ella, sempre que estigui capacitada per participar-hi. En cas que no ho estigui, es demana la col·laboració d’un/a familiar o amic/amiga referent.

Els i les professionals tenim el rol d’acompanyar-la en el seu projecte de vida i, per això, ha de constituir una eina flexible i actualitzada, que posi sempre la persona en el centre de l’atenció i que la involucri amb la finalitat última de respectar qui ha estat abans d’ingressar a la residència i qui vol continuar sent.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Dissenyar, implementar i avaluar un pla individual d’atenció integral.

 • Prendre consciència de la importància de la planificació del PIAI.

 • Identificar els problemes i bloquejos en la seva implantació.

 • Conèixer les diferents possibilitats de participació del/de la resident i la família.

 

Contingut
 1. Què és i qui participa al PIAI?

  • Què és el pla individual d’atenció integral?

  • Pros i contres de la seva utilització

  • Els rols professionals en el PIAI i el treball en equip

 2. Com elaborar el PIAI?

  • Valoració prèvia a l’arribada al centre

  • Valoració inicial

  • Disseny del PIAI

  • Història de vida

  • Gestió i implantació

  • Valoració i seguiment del PIAI

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.