Vés al contingut

Prevenció de caigudes i lesions associades a pacients ingressats

Característiques del curs

Adreçat a

Tots/es les professionals
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
3h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
prevencio_caigudes_lesions_pacients_ingressats.png

Actualment, les caigudes són considerades un problema de salut molt important. Segons moltes fonts d'informació de salut, les caigudes són la primera causa d'ingressos per lesions als hospitals; també representen un terç de tots els tipus d'esdeveniments adversos notificats als hospitals i dos terços als sociosanitaris i centres residencials.

L'envelliment progressiu de la població amb malalties cròniques complexes provoca que molts ingressos hospitalaris i sociosanitaris siguin de persones grans amb alteracions de la mobilitat. Això, sumat a l'ús de medicació, el deteriorament cognitiu i altres processos mèdics afegits, fa que augmenti el risc de caigudes durant el període d'internament.

Per aquest motiu, la prevenció de caigudes i lesions associades ha de ser objecte de consideració per part de tots els professionals de la salut. Cal que disposin de suficients coneixements per poder identificar el risc de caigudes dels pacients i aplicar mesures de prevenció per a la seva seguretat amb l'objectiu de minimitzar aquest esdeveniment advers tan freqüent i sovint evitable. 

 

Objectius d'aprenentatge
 • Prendre consciència de l'impacte i la freqüència de les caigudes en els centres hospitalaris. 

 • Conèixer les conseqüències físiques, psicològiques i socioeconòmiques de les caigudes.

 • Conèixer les mesures per prevenir el risc de caiguda durant l'etapa de preintervenció.

 • Aprendre les mesures preventives generals i específiques que componen cadascun dels passos per a la prevenció de la caiguda.

 

Contingut
 1. Introducció

  • Com es defineix la caiguda? 

  • Impacte i freqüència 

  • Dades epidemiològiques 

 2. Identificació del risc

  • Passos per identificar el risc de caiguda 

 3. Pas 1. Avaluació del risc

  • Història de caigudes prèvia 

  • Estat cognitiu alterat 

  • Malaltia neurològica o mobilitat alterada 

  • Problemes de continència 

  • Medicació prescrita de risc 

 4. Pas 2. Cures generals

  • Mesures necessàries 

  • Transferència amb ajuda 

 5. Pas 3. Entorn segur

  • Rondes de seguretat 

  • Indicacions 

 6. Pas 4. Pacient de risc

  • Com s’enfoca la identificació del pacient de risc amb els professionals? 

  • Com s’enfoca als pacients aquesta mesura? 

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d'aprofitament expedit per UCF.