Vés al contingut

Sistemes de pagament i facturació amb el CatSalut

Característiques del curs

Adreçat a

Administratius/ives sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ives sanitaris/àries
Destinat a tots i totes les professionals administratius i tècnics del SISCAT. Cal pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi.
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
12h
Preu

80 €

Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
low_facturació_catsalut

Des de la Direcció de Gestió de l'Institut Català de la Salut es posa de manifest la problemàtica de la necessitat de millorar el coneixement en les tasques administratives que suposa la realització de la facturació a Catsalut tant dels centres públics com dels concertats.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Professionalitzar als equips de facturació de les institucions per a la facturació del Catsalut.
 • Captar i formar a nous professionals que puguin assumir el rol a l’equip de facturació.
 • Cobrir la falta de professionals del sector dedicats a la facturació 

Objectius específics:

 • Adquirir coneixements bàsics del sistema sanitari, de la facturació de l’activitat assistencial i dels diferents programes i del procés de facturació.
 • Conèixer en detall els diferents passos en el procés de facturació així com les principals incidències que es produeixen.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Conceptes bàsics del sistema sanitari català
  • Conceptes bàsics del sistema sanitari 
  • Pla de salut 2021-2025
  • Coneixement de les línies assistencials
  • Procés de contractació
  • Objectius de la part variable de la compra
  • Registre de convenis i contractes en l’àmbit de l’assistència sanitària pública
 • Mòdul 2. Activitat assistencial, activitat facturable i paràmetres de contractació
  • Dades mestres assistencials
  • Dades mestres de facturació
  • Règim econòmic, cobertures
  • Facturació basada en activitat. Motor de regles de facturació
  • Implicació en processos d’aprovisionament i logístics
  • Conceptes de contractació CatSalut
  • Importància de la codificació (CMBD)
  • Conceptes bàsics MHDA
 • Mòdul 3. Procés de facturació i intercanvi amb CatSalut
  • Procés d’intercanvi amb CatSalut
  • Creuament CMBD-AH. Facturació
  • Optimització de la facturació
  • Seguiment de resultats. Indicadors de gestió

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.