Vés al contingut

Cures auxiliars específiques en àrees d’hospitalització

Característiques del curs

Adreçat a

TCAIs
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
cures_auxiliars_especifiques_arees_hospitalitzacio

La figura de la TCAI és fonamental en un hospital, ja que és la professional que, conjuntament amb la infermera, s’encarrega de donar resposta a les necessitats més bàsiques del pacient. La seva intervenció dintre de l’equip multidisciplinari contribueix al fet que la resta de professionals actuïn de forma més ràpida i eficaç, la qual cosa repercuteix en un benefici per al pacient. 

Aquest curs et proporcionarà els fonaments teòrics per aprendre a diferenciar els espais d’una sala d’hospitalització i a entendre les tasques que s’hi desenvolupen en cadascun d’ells.

Però, més enllà del coneixement tècnic, veuràs com cada acció va sempre acompanyada de l'aspecte humà: l'empatia és indispensable per posar al centre la persona. 

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Tenir els coneixements i habilitats específiques necessàries per a una atenció al pacient segura i de qualitat  en àrees d’hospitalització i dins d'un equip multidisciplinari. 

Objectius específics:

 • Identificar l’equipament bàsic i específic de les àrees d’hospitalització.
 • Adquirir els coneixements necessaris per proporcionar protecció i seguretat als pacients.
 • Proporcionar atenció sanitària amb seguretat i qualitat al pacient i als acompanyants, d’acord amb les necessitats de les persones.
 • Detectar signes d’alarma de possibles complicacions en el pacient hospitalitzat.

 

Contingut
 • Mòdul 1. Estructura i organització d’una sala d’hospitalització i dels seus espais
  • Organització dels diferents espais
 • Mòdul 2. Indicadors de qualitat
  • La importància del registre en el SAP cures i els principals indicadors de qualitat
 • Mòdul 3. Maneig i cura del pacient respiratori
  • Neteja, esterilització i desinfecció dels aparells específics de la unitat: CPAP, VNI, OAF i nebulitzadors
  • Muntatge i desinfecció d'interfícies (mascaretes, tubuladures, traqueostomies, etc.)
  • Muntatge i verificació de material específic: l'aspirador i ambú
  • Risc en el maneig de l'oxigen durant l'alimentació i mobilització 
 • Mòdul 4. Maneig del pacient amb patologia cardíaca
  • Protocol pre-IQ Cirurgia Cardíaca 
  • Especificitat Mobilització pacients post-IQ Cirurgia Cardíaca i mobilització pacients amb drenatges 
  • ICC : Importància del control de diüresi. Restricció de líquids / hídrica. Control de pes 
  • Importància d'evitar estrenyiment - Control de deposicions diari
  • Monitoritzar a un pacient 
  • Signes d'alarma : dolor toràcic mareig o palpitacions
  • El paper de la TCAI en una situació emergent (PCR, síncope...) 
 • Mòdul 5. Maneig del pacient amb patologia neurològica
  • Alimentació i mobilització del pacient amb patologia neuromuscular
  • Cures en el pacient amb disfàgia
  • Estimulació sensorial
  • Prevenció del delirium
 • Mòdul 6. Maneig i cura del pacient post-quirúrgic
  • Traumatològic
  • Ortogeriatria
  • Cirurgia general, digestiu i vascular
  • Cures de les ostomies i drenatges
  • Dietes enterals, tipus, preparació i neteja
 • Mòdul 7. Maneig i cura del pacient onco-hematològic
  • Higiene bucodental en pacient immunodeprimit
  • Gestió residus citostàtics, protecció i eliminació
  • Gestió vessament medicaments perillosos
 • Mòdul 8. Cures pal·liatives
  • Cures de confort
  • Abordatge a les famílies
 • Mòdul 9. Proves diagnòstiques
 • Mòdul 10. Atenció centrada en el pacient. Cultura d’humanització de l’atenció
  • Habilitats comunicatives 
  • Suport psicològic i acompanyament en situacions difícils 
  • Intercanvi d’informació entre professionals. Canvi conjunt
  • Comunicació amb el pacient i les famílies
  • Perspectiva de gènere
 • Mòdul 11. Cultura de seguretat del pacient
  • Què s’ estén per una atenció segura i seguretat del pacient
  • Incident, quasi-incident- esdeveniment advers
  • Aprenent dels errors: la importància de la notificació
 • Continguts sostenibilitat o economia verda
  • Continguts al llarg del curs:
   • Gestió de residus a l’àrea d’hospitalització
   • Empremta ecològica
   • Vinculació de les polítiques de salut i estratègia del centre amb els ODS2030 

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits. 

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 

L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Fer totes les activitats programades del curs.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració