Vés al contingut

Codis d’activació, processos d'identificació i activació

Característiques del curs

Adreçat a

Professionals assistencials
Metges/esses
Infermeres/ers
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
15h

La tutoria està disponible per atendre els dubtes sobre el contingut en un termini màxim de 48 hores laborables mitjançant el fòrum de consultes de l’aula i el correu electrònic.

Per resoldre dubtes de caràcter tècnic o incidències, l’equip de coordinació atendrà consultes a través del fòrum, el correu o el telèfon. 

Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Codis d'activació - mà amb cronòmetre

L’adequació del temps d’actuació davant l’emergència mèdica requereix rapidesa, coordinació i protocol·lització dels diferents tipus de professionals dels diversos àmbits que hi participen. 

La definició dels diferents codis d’actuació cerca l’estandardització de l’atenció d’aquestes patologies urgents, amb l’objectiu d’assolir més eficiència amb els recursos disponibles del territori. 

El Departament de Salut ha publicat instruccions per a l’activació de cinc tipus de codis diferents. En aquestes instruccions observem alguns punts comuns rellevants: 

 • La participació del SEM en l’activació. 
 • La identificació dels centres de referència. 
 • La distribució territorial segons la complexitat dels recursos que es poden utilitzar. 
 • La identificació d’un objectiu final: l’anàlisi de resultats per cercar una millora contínua.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals: 

 • Detectar els problemes en l'activació dels codis, així com oportunitats de millora contínua als llocs de treball de les organitzacions sanitàries.

Objectius específics: 

 • Diferenciar i atendre les persones a la fase aguda de l'infart agut de miocardi i d'un accident cerebrovascular
 • Reconèixer la fase inicial de la sèpsia, del politraumatisme en pacients amb risc de fracàs orgànic i detectar precoçment les persones que han realitzat un intent de suïcidi o que presenten un alt risc de suïcidi.

Competències i habilitats:

En aquesta formació es pretén assolir: 

 • Capacitat de presa de decisions. 
 • Habilitat per a la planificació i l’organització. 
 • Capacitat de comunicació.

 

Contingut

BLOC 1. Codi IAM i codi ictus (6 h): 

 • Codi IAM
 • Codi ictus 

BLOC 2. Codi sèpsia (CSG), codi pacient politraumàtic (PPT) i codi risc de suïcidi (CRS) (9 h):

 • Codi sèpsia (CSG) 
 • Codi pacient politraumàtic (CPPT)
 • Codi risc de suïcidi (CRS)

 

Metodologia

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per:

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.