Vés al contingut

Atenció administrativa i gestió de pacients en el marc del sistema sanitari català

Característiques del curs

Adreçat a

Administratius/ives sanitaris/àries
Auxiliars Administratius/ives sanitaris/àries
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
30h
Competències
Tècnica

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
atencio_administrativa_gestio_pacients_sistema_sanitari_catala.jpg

En els darrers anys, la relació entre la ciutadania i els professionals dels serveis de salut ha evidenciat canvis importants tant en la comunicació com en la gestió de les demandes i en la resolució administrativa de tot allò que fa referència als circuits assistencials.

Una bona atenció administrativa a la ciutadania no només requereix desenvolupar unes certes competències i conèixer els processos administratius de l’organització. Ser conscients del paper que cadascú té dins el nostre sistema sanitari i respectar i promoure els drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut són elements clau per oferir una atenció de qualitat, que contempli totes les necessitats i millori l’experiència del pacient.

 

Objectius d'aprenentatge

Objectius generals:

 • Comprendre el paper clau de la funció administrativa en el sistema sanitari català.

Objectius específics:

 • Conèixer l’entorn sanitari català (institucions, model i funcionament).

 • Reconèixer els riscos derivats de la gestió de dades personals.

 • Facilitar l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional.

 • Conèixer els drets i deures dels ciutadans en l’àmbit de la salut.

 • Identificar les pràctiques segures en matèria laboral.

 

Contingut
 1. Rol d’administratiu. Coneixement i reconeixement. Què s’espera de nosaltres. Qui ho espera (2 h) 

 2. L’atenció administrativa en el marc del sistema sanitari català (2 h) 

  • El Departament de Salut 

  • El Pla de Salut 

  • El Servei Català de la Salut 

  • El SISCAT 

  • L’Agència de Salut Pública 

 3. La gestió de les dades (4,5 h) 

 4. Facilitar l’accessibilitat dels usuaris amb diversitat funcional (4 h) 

 5. Riscos laborals per administratius (pantalles) (2 h) 

 6. Carta dels drets i deures de la ciutadania (2 h) 

 7. Igualtat de gènere en el sector sanitari i social (7 h) 

 8. La dimensió de qualitat i seguretat de pacients en l’atenció administrativa i gestió de pacients (6 h)

 

Metodologia
illustracio_1

Per fer aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Aquesta experiència d’aprenentatge inclou històries o casos pràctics que permeten contextualitzar i connectar de manera significativa i vivencial amb els continguts teòrics.

Durant tot el procés d’aprenentatge els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final de cada mòdul, que permet comprovar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Visualitzar-ne tot el contingut.
 • Obtenir una nota als qüestionaris igual o superior a 7.

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats adquirides.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.