Vés al contingut

Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista

Característiques del curs

Adreçat a

Administratius/ives sanitaris/àries
Modalitats
En línia tutoritzat
Hores
5h
Competències
Tècnica
Transversal

Actualment no hi ha cap edició programada d'aquest curs.

Si vols rebre informació quan publiquem una nova edició, deixa’ns el teu contacte.
Presentació
Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista

Els i les professionals administratius/ives sanitaris/àries constitueixen la veritable porta d'entrada i distribució de les demandes de la ciutadania per a la resta del sistema. És per això que, en l’atenció de casos de violència masclista, el paper i la funció d’aquest primer contacte és fonamental. Així doncs, tenir clars els processos i el tractament de la informació és cabdal per als equips d’atenció ciutadana. 

En els darrers anys, l’ampliació dels processos, les tasques i els circuits liderats per aquests/es professionals ha augmentat de manera exponencial, convertint-se en un element clau en l’organització de l’equip.

 

Objectius d'aprenentatge
 • Dotar al personal administratiu d’eines de comunicació i procediments en cas de VM. 

 • Facilitar la comunicació amb les persones usuàries i la seva seguretat en relació amb la informació. 

 • Ampliar coneixements de gestió de tràmits assistencials en el procés de VM.

 

Contingut
 1. Introducció

 2. Les Unitats d’Atenció a la Ciutadania

 3. Confidencialitat de dades

 4. Protocol per al personal administratiu d’atenció a les víctimes de violència masclista

 5. Drets de la ciutadania en relació amb les seves dades de salut

 6. Reptes ètics en l’atenció a la violència masclista

 7. Procediment d’atenció a les víctimes de violència masclista a l’EAP

 8. Procediment d’atenció a les víctimes de violència masclista a l’EAP/SAP

 9. Procediment d’atenció a les víctimes de violència masclista a l’hospital (SAP)

 10. Gestió emocional i comunicació assertiva en cas de detectar VM

 11. Comunicats als jutjats/informe d’alta

 12. Casos pràctics

 

Metodologia
illustracio_1

Per realitzar aquesta formació els i les participants disposen d’un espai virtual on trobaran tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació. 

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals, professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement. 

Durant tot el procés d’aprenentatge, els i les participants estan acompanyats per: 

 • La tutoria, que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs. 
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caràcter tècnic sobre el funcionament de l’aula.

 

Avaluació

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents. 

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents: 

 • Visualitzar-ne tot el contingut. 
 • Obtenir una nota al qüestionari igual o superior a 7. 

En finalitzar, els i les participants valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del professorat, del material, de la documentació i dels coneixements i les habilitats aconseguits.

 

Acreditació

Els participants del curs rebran un certificat d’aprofitament expedit per UCF, prèvia superació dels requisits d’avaluació.

 

Col·laboració

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en detecció i abordatge de la violència masclista finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere).

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i executat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF)

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests continguts per tercers fora del marc d’aquest projecte, sense autorització.