Vés al contingut

25 N - Obre els ulls a la violència masclista

Igualtat
Cas d'èxit
25N-Violència-Masclista

Sabies que una de cada tres dones pateix violència masclista almenys una vegada al llarg de les seves vides?

Cada any, la celebració del Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les dones esdevé una oportunitat per donar visibilitat a aquesta greu problemàtica, impulsar iniciatives que promoguin la igualtat de gènere i encoratjar la denúncia contra qualsevol manifestació de violència.

A través de la visibilització i la formació, des d’UCF refermem la nostra implicació activa en l’erradicació de la violència de gènere a través del projecte formatiu “Millora en la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’entorn de salut i social”.

Projecte formatiu per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut.

Aquest projecte, liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’ha executat des del 2020 de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF), i finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere).

Des de novembre de 2023 aquest projecte segueix endavant coordinat i impulsat per la Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional - Direcció General de Professionals de la Salut i el Gabinet Tècnic de la Secretaria de Salut, del Departament de Salut,  en col·laboració amb el Departament d'igualtat i Feminismes.

 

Avaluació dels cursos del projecte formatiu de violència masclista en l’àmbit de la salut

Gràcies a aquest projecte, durant els darrers 3 anys hem aconseguit formar a gairebé 30.000 professionals de l’entorn sanitari i social mitjançant activitats i recursos formatius que integren metodologies innovadores i pràctiques. 

Amb motiu d’aquesta data commemorativa, des d’UCF hem aprofitat l'oportunitat per avaluar l’impacte d’aquest projecte i obtenir dades objectives sobre la valoració dels cursos per part dels participants.

Per a la realització d'aquest informe, hem seleccionat una mostra de les edicions impartides els mesos de març i maig de 2023. Hem recollit un total de 1.225 qüestionaris de satisfacció i 384 qüestionaris de transferència al lloc de treball.

Aquests qüestionaris representen el 73,6% de persones inscrites a les formacions en el cas del qüestionari de satisfacció i el 29,5% de les persones que van finalitzar el curs en el cas del de transferència.

 

Obre els ulls a la violència masclista en xifres 

  • 90,83% de satisfacció global de les accions formatives 
  • 84,9% de probabilitat de que recomanin les accions formatives 
  • 78% han aplicat en alguna mesura a la feina els aprenentatges adquirits
  • 77% han modificat algun aspecte de la seva pràctica diària com a conseqüència de la formació realitzada
  • 64% valoren que el curs ha suposat una millora en el seu rendiment professional
  • 77% valoren que la formació en VM els apropa als seus objectius professionals

 

Per conèixer tots els detalls i aspectes destacats per a cadascun dels cursos del programa, així com les aportacions qualitatives de les participants relacionades amb els aprenentatges adquirits i aplicats al lloc de treball, descarrega l’informe de resultats complet. 

Descarrega l'informe 

Accedeix a la pàgina que conté tota la informació completa relacionada amb el projecte formatiu “Millora en la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’entorn de salut i social”.

 

Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències.png

Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’àmbit hospitalari i els serveis d’urgències

Hores
7h
VM per a professionals de la salut de l'atenció primària

Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’atenció primària

Hores
7h
Bona pràctica en l'atenció a la violència sexual.

Model integrador en l’atenció a la violència sexual de l’Hospital Clínic

Hores
7h
Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista

Paper i intervenció del personal administratiu de l’àmbit sanitari en casos de violència masclista

Hores
5h
Perfils professionals
Autocura per professionals que treballen amb violències masclistes en l’àmbit sanitari

Autocura per professionals que treballen amb violències masclistes en l’àmbit sanitari. Com prevenir la fatiga per compassió i la síndrome de burnout.

Hores
4h
Abordatge i detecció de la VM en dones grans

Abordatge i detecció de la VM en dones grans

Hores
5h
Tots/es les professionals